Wij gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

My Bajka verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebuikt maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken.

Voornaam, Achternaam, Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Plaats, Bedrijfsnaam (niet verpicht), Land (verplicht), Bestelnotities: Deze gegevens hebben wij nodig om je bestelling en factuur te kunnen toesturen. Uiteraard ook voor onze eigen administratie om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht) : deze hebben wij nodig om je een bevestiging toe te kunnen sturen van jouw bestelling.

Telefoonnummer (verplicht) : om contact met je op te nemen bij eventuele vragen of leveringen.

Verzendadres: we vragen je dit in te voeren mocht je jouw bestelling op een ander adres willen afleveren.

Betalings- en factuurgegevens : deze gegevens worden vastgelegd voor onze administratie, Zo wordt met het vastleggen van de betaalwijze en verwerking van de betaling aan wettelijke administratieverplichting voldaan.

Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie met je en andere personen, bijvoorbeeld via ons Facebook-account; om met je te kunnen corresponderen.

WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers | Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder en een hosting bedrijf voor het hosten van onze website. De hosting provider host je gegevens, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder/facturatie | De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake de facturatie worden verwerkt door My Bajka.

Juridisch adviseurs | Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties | Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

HOELANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

COOKIES

We gebruiken ook cookies om de inhoud van een winkelwagentje bij te houden terwijl je op onze site surft om je gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen wij je als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe wij onze informatie beter kunnen laten aansluiten op jouw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze informatie alleen voor analyse.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen je gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van je gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.
Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten, Het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van bestelmogelijkheid op de website. Wij zullen je tijdig laten weten of wij aan jouw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen wij een bepaald verzoek weigeren.

VRAGEN OF KLACHTEN?

Als je vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via info@mybajka.nl.